DUCATI GT1000 BRAKE ROTOR ADAPTER

Giá: call

 Vẫn sử dụng lại đĩa thắng ZIN của GT1000, đĩa được cắt dây và bắn điện lỗ ốc mới. 

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC